Labels

We doen het allemaal en vaak de hele dag door: labelen. We labelen voorwerpen, situaties en personen en meestal gebeurt dit onbewust.

In deze blog geef ik uitleg over de manier waarop labels invloed hebben op je dagelijks handelen. Ik ben namelijk van mening dat het niet mogelijk is om te stoppen met labelen als mens zijnde, maar je kunt er wel goed mee om leren gaan. Sterker nog: hoe lekker zou het zijn als je je leven en wat je doet positief kan labelen!

 

Een klein uitstapje

Vroeger als peuter speelde ik met een hamer van plastic waarmee ik kon timmeren, al wist ik zelf niet dat het een hamer was. Ik kwam er pas achter dat het een hamer was toen mijn ouders mij er vaker er elke keer op attendeerde dat dit voorwerp een hamer was. Ha-mer, hamer! En elke keer dat ik er mee speelde werd het voor mij als kind duidelijker dat het woord hamer bij dit voorwerp hoorde.

In mijn brein werd de link gelegd tussen dat plastic voorwerp en het woord hamer. Sterker nog: ik leerde regels bij dit voorwerp. Zo mocht ik het gebruiken bij het spelen met het ander klus-speelgoed, maar mocht ik er geen andere kinderen mee pijn doen. 


Labelen van personen of situaties

Als mens labelen we niet alleen voorwerpen, maar ook andere personen of situaties. In deze blog laat ik het labelen van andere personen even achterwege. Laten we ons focussen op het labelen van onszelf en onze situatie, ons leven. In mijn praktijk kom ik het vaak tegen dat mensen zichzelf labelen. ‘Ik lijk wel een zeurpiet’, ‘ik ben het niet waard om…’ of’ ik kan het niet’. Zo maar wat voorbeelden van hoe iemand zichzelf kan labelen. Labels zijn vaak representaties uit het verleden en komen vaak in de vorm van een gedachte. Iemand heeft bijvoorbeeld vaak te horen dat ze niet zo moet zeuren (wat vaak voorkomt bij pijnklachten), waardoor deze persoon er zelf in is gaan geloven dat ze een zeurpiet is. Of iemand heeft iets op een verkeerde manier geprobeerd te bereiken, waardoor iemand kan gaan denken dat ze het niet kan of niet waard is.

 

Het label zorgt ervoor dat iemand er in gaat geloven dat dit zo is, waardoor het van invloed is op de manier waarop je naar het leven of de toekomst kijkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je moeite hebt met het aangeven van je problemen, omdat je bang bent een zeurpiet genoemd te worden. Of je gaat bepaalde uitdagingen uit de weg, omdat je denkt weer te gaan falen.

 

Ergens in je leven gaat zo’n label voor een conflict zorgen. Je wilt wel iets bereiken, maar door het label begin je er niet aan. Je wilt wel je problemen bespreken, maar je houdt je toch maar in. Het zorgt automatisch voor een naar gevoel aangezien jij jouw wil of doel niet kunt verwezenlijken of je je niet gehoord voelt. Hetgeen alleen maar voor meer conflicten zorgt.

 


Belangrijk om te weten is dat ons brein vol zit met dit soort labels. We merken ze niet altijd op omdat deze labels vaak onbewust toegepast worden door ons brein. Onderaan deze blog wordt uitgelegd hoe je om kunt gaan met deze onbewuste labels.


"Ergens bewust van zijn betekent niet automatisch dat er onbewust verandering optreedt, terwijl daar juist het probleem ligt."


Omgaan met je labels:

Labels zijn iets voor het verleden, maar je brein is er goed in om ze te hergebruiken. Labels zeggen alleen iets over jouw toekomst als jij je naar het label wilt gedragen. Anders gezegd: jij hebt controle over een label, ook al voelt het nog niet zo. De allereerste (en belangrijkste) vraag is: wil jij van het label af? Wat een gekke vraag zou je denken, tuurlijk wil je er van af! Het kan echter zo zijn dat iemand zo in het label is gaan geloven dat ze het niet los van zichzelf kunnen zien. Als je niet de wil hebt om het te veranderen werkt geen enkele methode hiervoor.

 

We gaan er echter vanuit dat je er vanaf wilt.

 

Bewustwording van wat voor een invloed labels op jouw gedrag hebben is vaak niet voldoende voor verandering, aangezien labels vaak in het onbewuste (en sterkste) deel van je brein opgesloten zit. Ik hoor vaak mensen zeggen: ‘ik weet dat ik moet veranderen, maar het lukt me maar niet’. Dit komt doordat het onbewuste gedeelte van je brein meer dan driekwart van je gedrag bepaald. Ergens bewust van zijn betekent niet automatisch dat er onbewust verandering optreedt, terwijl daar juist het probleem ligt.

 

Snel negatieve labels/gedachtes veranderen door de NLP-methode

NLP staat voor Neuro Linguïstich Programmeren. NLP oefeningen beïnvloeden op positieve wijze het onbewuste gedeelte van je brein en daarmee je gedachtes, gevoelens en emoties. NLP werkt veilig, snel en effectief, waardoor het een methode is die veel wordt toegepast door coaches, therapeuten en psychologen.

 

 

Voor een uitgebreide uitleg over NLP verwijs ik je door naar deze pagina.