VERGOEDING:

  • Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij wel op het eigen risico).
  • In sommige aanvullende pakketten worden er meer uren vergoed. Raadpleeg hiervoor je zorgpolis.

MEER VOORDELEN:

  • Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak kunt maken. (CZ-verzekerde hebben wel een verwijzing nodig)
  • Behandeling aan huis is mogelijk, aangezien de ervaren problemen zich hier vaak voordoen.
  • Van Keeken Ergotherapie heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars (behalve met de zorgverzekeraars aangesloten bij Zilveren Kruis Achmea). De behandeluren worden daardoor direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De verzekeraar zal je na declaratie een overzicht van alle uren toesturen.